La cavalleria tractada com una realitat quotidiana: presència del diner. El còmic entre personatges i situacions serioses; trencaments bruscos. Insistència en l' "alteritat" dels gustos dels lectors del passat. El problema dels lectors castellans del Tirant.] [BAHLM, 3 (1989) nº 41]