[Comparació d'una escena del Quixot (cap. XXI), que desenvolupa un fil argumental semblant al de molts romans i llibres de cavalleries, amb la història de Tirant.] [BAHLM, 1992, nº 83]