[En els àpats del Tirant, que cridaven l'atenció de Cervantes, es poden distingir dues funcions: el menjar com a suggeridor d'un moviment interior o com a delimitador de l'espai escènic d'alguns episodis.] [BAHLM, 1992, nº 82]