[L'article es basa en una comparació entre els models de cavalleria presentats per Llull i Martorell. En destaca la importància dels episodis grecs en la transformació de Tirant en un cavaller modern, que es mou en un món real i proper al Renaixement.] [BAHLM, 1992, nº 78]