Joanot Martorell opera a consciència una reformulació del codi cavalleresc i una del codi eròtic, pensada, aquesta, per a un públic femení. L'anàlisi d'aquell darrer punt mostra moltes discrepàncies entre el Tirant i la tradició cortesa, present, per exemple, al Curial e Güelfa. L'amor ha perdut la funció formativa i ètica que li atribuïa aquesta tradició, com també la cavalleria apareix buidada dels valors emblemàtics de l'antic roman courtois. Contradicció entre la solució matrimonial de l'amor i la complaença (insòlita a l'Edat Mitjana) en els jocs eròtics prematrimonials i en la iniciativa que hi tenen les dones, al marge de l'ètica cristiana i de l'ètica cortesana] [BAHLM, 1991, nº 57]