Estudia alguns aspectes de les lletres de batalla entre Martorell i els seus enemics que va donar a conéixer Ivars