[Estudi dels plagis de la Tragèdia de Caldesa (caps. 268-305), de la Història de Leànder i Hero (cap. 269), de la Lamentació de Mirra (cap. 295) i de la Lletra consolatòria (cap. 444) presents al Tirant lo Blanc. L'autor remarca la importància dels fragments plagiats de la Tragèdia de Caldesa dins l'estructura narrativa del Tirant, fet que podria indicar que el plagi formava part del projecte original de l'autor i no fou obra d'una intervenció posterior.] [BAHLM, 1992, nº 70]