[Elements cavallerescos i lul.lians però esperit deseixit i modern] [BAHLM, 4 (1990) nº 71]