Suggereix (pp. 335-38), que encara que "no admiten comparación" i "es tan superior Tirant que parecería una heregía solamente pensar en posibles influencias", hi ha certes similituds que fan pensar que Martorell conegué l'obra. A banda de similitud argumentals i de to humorístic, hi ha un Ciprés que coincideix amb el Ciprés de Paternó de Tirant lo Blanc.