Estudi de les construccions absolutes en català, a partir dels exemples fornits pel Tirant lo Blanc, dels quals en dona un llistat. Les pp. 203-06 porten indicacions interessants per a la puntuació d'aquestes construccions a l'obra.