Al.lusions a la biografia bregosa del cavaller Martorell a través de materials de Riquer-Vargas Llosa; consideracions generals sobre l'esperit cavalleresc tardomedieval; traducció francesa d'algunes lletres de batalla i d'alguns passatges de la novel.la] [BAHLM, 4 (1990) nº 66]