Martorell, en al.ludir als pits de Carmesina amb la metàfora "pomes de paradís", situa el posterior desenvolupament de l'acció amorosa en el terreny de la lírica i la cortesia, amb la qual cosa el comportament de Tirant (timidesa privada/ardiment públic), lluny d'interpretacions psicoanalítiques, respón a la necessitat de defugir una visió naturalista (burgesa) de l'amor, que el De Amore promovia, i que impera en els autors del Cançoner satíric.