[Problemes d'apreciació del Tirant sorgits de diverses lectures (Cervantes, Valle-Inclán) i problemes de com aplicar la imaginació del lector modern a un text que pot presentar ambigüitats insolubles] [BAHLM, 4 (1990) nº 62]