La dualitat d'estils al Tirant lo Blanc -prosa narrativa clara i senzilla, amb lletres i parlaments intrincats- fan que siga inferior en qualitats literàries al Amadís castellà, encara que superior en interés intel.lectual. Com a tractat militar, resulta ser una novel.la de cavalleries com el Victorial, la biografia del castellà Pero Niño. Però tant Amadís com Victorial són més homogenis, pel fet que no cauen en el "defecte artístic" d'apartar el cavaller de l' "amour courtois" essencial, tot fent contrastar els episodis de realisme cru amb l'idealisme de la resta del llibre. Com a novel.la històrica, sintetitza les gestes de Beauchamp, Lluís IX, Pere el Gran i, sobre tot, Roger de Flor; en aquest sentit seria un dels primers exemples de novel.la històrica europea, encara que l'itinerari de Tirant correspón més a la biografia de Martorell que a qualsevol de les seues fonts. Tirant seria, doncs, idealització del cavaller valencià Martorell. I la clau la trobariem en la Dedicatòria a l'infant Ferran.

Martorell hagué de conéixer l'anglés i l'obra Guy de Warwick que tradueix, com diu, al portugués, en 1454, i després adapta al català. La transcripció de noms ho demostra (per exemple, Windsor, transcrit com a Ondisor, fornt a Vindisidora, en Amadís) La data de la dedicatòria és del 60, quan Ferran no era "hereu spectant" des de l'any 55. Podria tractar-se d'un error (LX per LV). El rei feble i massa jove que cedeix la corona a l'ermità coincidiria amb Enric VI d'Anglaterra. La descripció de la cort anglesa (com ara el Consell Reial, format pels ducs de Bedford, Gloucester i Exeter, cap. XV) és exacta. I és segur que l'heroi d'aquesta primera part és transposició del comte de Warwick, el mateix que el de la resta ho és de Roger de Flor.

L'autor dedueix un viatge a Anglaterra en 1944-45, i un altre a Portugal en 1454, on coneixeria la Cronica da tomada de Ceuta, de Zurara, en la qual el defensor de la ciutat, Çalla bem Çalla (v. "Cale ben Cale", cap. XIX) juga un important paper. Notes sobre els episodis de l'orde de la Garrotera. Sobre el episodis de Sicília, en relació amb l'ajut d'Alfons el Magnànim ...