[Anàlisi dels ideals que mouen la societat valenciana a l'època en que s'inscriu i s'edita el Tirant i que defineixen el caràcter heroic del personatge creat per Martorell seguint el model de Guillem de Vàroic. Aquests ideals es concreten, segons l'autor, en una defensa absoluta de l'Església i de la fe cristiana i en el seu caràcter clarament bel.licista i són el motor de la història explicada per Joanot Martorell. Tots els altres temes serien, doncs, "ideales secundarios porque pueden considerarse como consecuencia de un estado de ánimo producido, al menos en gran parte, por el ideal primario -cristiano y guerrero-" (p. 87) que governa les accions de Tirant] [BAHLM, 1991, nº 52]