Treball de tesina -desconegut fins ara en qualvesol Bibliografia- destinat a resaltar els reeixits elements realistes al Tirant lo Blanc. Després d'una Introducció, que presenta l'obra, es distribueixen aquestos elements en: 1) llocs geogràfics; 2) detalls materials (asumptes finançers, menjar, vestit, trets físics, accesoris incidentals -mobles, escales, eines); 3) documents (dossiers, etiqueta, diversions, mètodes bèl.lics, juraments, vots, actes notarials, proverbis, divises, citacions, al.lusions, precs, dialegs, lletres, temps, edats, mesures, enumeracions); 4) interès sociològic (família, relacions específiques, rang, ocupacions, generalitats); 5) impersonalitat (en el sentit de punt de vista del narrador distanciat, sense intervenció directa ni gloses, que presenta uns personatges mitjançant altres, com succeeix en la novel.la realista). Es conclou que Tirant lo Blanc té trets realístics (sovint humorístics), que el diferencien i fan modern respecte el model amadisià. Martorell podia haver dit, com Balzac respecte la seua obra: "Mon ouvrage a sa généalogie et ses familles, ses lieus et ses choses, ses personnes et ses faits" (p. 48). Incllou bibliografia.