Colon confronta les solucions lèxiques del català, l'espanyol i l'italià a partir del cap. 231 de Tirant lo Blanc, i les traduccions coetànies a aquests idiomes, amb la finalitat d'afegir material lexicogràfic a la polèmica sobre l'ibero o gal.lo-romanisme de la llengua catalana.