[Malgrat l'aparent riquesa d'elements eròtics, el Tirant defensa la moral convencional] [BAHLM, 4 (1990) nº 51]