[Transcripció i estudi de 628 documents d'arxiu, molts d'ells fins ara inèdits, referents a Joanot Martorell i als seus immediats avantpassats, que permet als autors precissar i rectificar dades de la biografia de Martorell (viatges, situació econòmica, etc.), acotar-ne la durada 1405/10-1465 i determinar que fou l'únic autor del Tirant.] [BAHLM, 1992, nº 187]