L'autor debat els arguments presentats a favor de la coautoria al Tirant lo Blanc a partir de l'aportació de dades històriques que interpreta tenint present l'estructura ideològica de l'obra. En primer lloc rebat els arguments de l'arabista M. J. Rubiera i nega que Martorell conegués millor el món islàmic que Galba. També relativitza el resultat de les anàlisis estadístiques de Wittlin i Ferrando que pretenen discutir l'autoria a partir de diferències estilístiques en l'obra [BAHLM, 1992, nº 38]