Treball que es reconeix en la línia encetada per Germà Colon, qui ja havia aplicat el mètode contrastiu al Tirant (§xxx), comparant l'original amb les traduccions italiana i castellana, encara que amb un petit corpus. Estudi contrastiu del lèxic del català i italià entre els segles XV i XVI, a través de la traducció italiana de Lelio Manfredi. Buidatge integral i contrastiu de tot el lèxic del Tirant lo Blanc amb les traduccions italianes corresponents, i vocabulari invers (italià-català), que donen lloc a un vocabulari bilingüe de quasi 5400 paraules. Anàlisi de les principals característiques lèxiques de la tècnica de traductor de Lelio Manfredi (errors, omissions, afegitons, etc.). Anàlisi individual i contrastiva de l'etimologia del lèxic d'amdues llengües i de la formació de mots (selecció d'afixos, etc.). Classificació de totes les paraules afixades o compostes en ambdues llengües.

Vol I. Cap. I: Lelio Manfredi: situació cultural, vida, obra literaria i traduccions.

Cap. II: La traducció italiana: edicions (des del XVI fins a la de 1984), tècnica de Manfredi com a traductor (desviacions, grups sinonímics, refranys, etc.), competència lingüística, valoració.

Cap. III: Estudi contrastiu del lèxic: composició i selecció, formació de mots.

Apèndixs: Paraules catalanes traduïdes amb grups sinonímics. Llista de les paraules catalanes i italianes agrupades per llur etimologia. Confrontació etimològica. Bibliografia.

Vol. II: Buidatge del lèxic. Mètode d'elaboració. Vocabulari català-italià (amb notes). Vocabulari italià-català (amb notes).