Situa el començament de la novel.la, no al cap. 1, sinó "quan apareix per primera vegada el protagonista Tirant". Uns paràgrafs simil.lars en Tirant lo Blanc i la Tragèdia de Lançalot de mossèn Gras són per a B. indici d'una font comuna: una hipotètica traducció catalana de la Mort Artu (Lancelot en prose). Una catalana Mort Artu faria dubtar de l'exclusiva influència de la Faula sobre Tirant lo Blanc en la seqüència d'Artús i Morgana. Martorell hauria manllevat diversos elements de construcció narrativa i estilística a aquesta suposada Mort Artu catalana, però en clau de paròdia. Apunta que Martorell pogué conéixer Thomas Malory, resident al comtat de Warwick, qui redactà la Morte Darthur alhora que Martorell el Tirant lo Blanc.