Al cap. LXIX de Tirant lo Blanc Kirieleison de Montalbà tramet Tirant una lletra de batalla "a tota ultrança", segons "ús e costum de França". Una comparació entre el text legal vigent (edicte de 1306) i el procediment que mostra Martorell (en batalla de Tirant amb el germà de Kirieleison) demostra que no la va tenir present, si a un cas es va basar en records personals. Tanmateix, hi ha tres coincidències notables respecte a la cerimònia, segons l'edicte i els libels que s'en feren: partir el sol "perquè no donàs en la cara al u que al altre"; l'ordre de diexar anar els cavallers; i la crida que ningú "gosàs parlar, tossir, senyalar, sots pena de mort". No es pot parlar, malgrat la comuna literalitat, de font literària ni tècnica.