Tracta d'establir les semblances de detall, ambient i ideologia entre Tirant lo Blanc i un conte de Les Mil i una nits: la Història del rei Omar. N'extreu paral.lelismes en l'ambientació geogràfica, presència de personatges conversos que influeixen decisivament en l'acció, i en desafiaments en els quals la finalitat cavalleresca es posposa a l'objectiu polític. Estableix correspondència entre Carmesina i la protagonista del conte, i reflexiona llargament sobre l'ambient d' "amoralitat", discutint altres interpretacions (Vaeth, Givanel), i definint-lo com un "fenomen d'espontaneïtat absoluta en l'observació", que reflectiria una certa influència de la moral àrab en l'autor. Aquests punts de contacte porten Bosch a reflexionar sobre la possibilitat que Martorell conegués la cultura àrab. Tot i descartar una estada de Martorell a terres musulmanes, conclou que l'ambient morisc a València i els contactes de la Corona d'Aragó amb les terres orientals justifiquen les influències. A la fi dedica un capítol al paral.lelisme entre processos d'integració de fonts orientals al Xacob Xalabín i al Tirant lo Blanc.