Descripció i història dels tres exemplars coneguts de l'edició de València, 1490. Enumera les descripcions fetes dels exemplars, tot remarcant els diversos errors dels Catàlegs espanyols (Nicolás Antonio, Bibl. Vetus, J. Pastor Fuster, J. Rodríguez, V. Ximeno, P. Méndez, B. J. Gallardo, Gayangos, Salvà...), i estrangers (Debure, Brunet, Ebert, Volger...). Història de l'exemplar de la BUV, donat per D. Ginés de Perellós, marqués de Dosaguas; de l'exemplar del Britànic, procedent del comte de Saceda, i comprat en 1835 per Thomas Grenville, el qual en va fer donació al Museu; i de l'exemplar de la "Sapienza", sol.licitat pel propi Bonsoms (p. 49) al llibreter Quaritch, però adquirit abans per Archer Huntington, el fundador de la Hispanic Society de Nova York. Confrontats els tres, semblaria, per les diferències de les dues primeres pàgines (orla, inicial, rúbrica, diferent composició...), que estem davant dues edicions; però Bonsoms dedueix que es tractaria d'una mateixa, encara que les preses de Spindeler per satisfer l'editor Rix de Cura, justificarien les diferències de les primeres pàgines, tretes en primera tirada a l'exemplar de la HSA, però corregides després als exemplars de BUV i BL.