Extranya l'elogi cervantí cap al Tirant lo Blanc, quan el fa al costat de l'elogi a Palmerín de Inglaterra, el qual es per a B. "un engendro detestable, de lo peor que en su género pueda encontrarse". Tanmateix, amb Tirant lo Blanc no aniria desencaminat. Es llibre de mèrit, l'única "representación del sentido naturalista en la novella caballeresca española". Respondria a la tradició realista espanyola, que va des del Libro de buen amor fins a Lazarillo. Troba molt possible que Martorell escriguès l'obra primer en portugués, com declara; i no veu motiu per dubtar que Galba traduís la quarta part, sense afegir res de propi.