[Comparació del procés de la malaltia amorosa en els herois Guy de Warwick i Tirant lo Blanc. L'autora es serveix per això de tres versions del Guy de Warwick, ultra la versió de Martorell: les versions rimades angleses de Caius i d'Auchinlenk i la versió en prosa francesa de 1444-53; totes elles disponibles a l'època de Martorell a Anglaterra. L'estudi mostra la influència de més d'una versió del Guy en el Tirant, centrant-se en els episodis que organitzen el procés amorós i que es distancien en unes i altres versions, sense, però, elaborar cap hipòtesi sobre quina versió va emprar Martorell] [BAHLM, 1991, nº 21]