[El llibre comença amb un capítol sobre la història de Catalunya i en segueixen tres sobre el Curial i tres sobre el Tirant. Breu capítol de conclusions i bibliografia.] [BAHLM, 4 (1990) nº 188]