[Itinerari de lectura del Tirant adreçat al Professorat d'EGB que es serveix de la metodologia de la narratologia estructuralista i també d'alguns termes de la lingüística del text i de la estètica de la recepció.] [BAHLM, 1991, nº 18]