[Menéndez Pelayo condemna el tractament del sexe al Tirant i afirma que Estefania i Plaerdemavida semblen haver estat educades "en la zahúrda de la madre Celestina". Descripció de l'encontre secret entre Diafebus i Estefania i Tirant i Carmesina ("bodes sordes"). Aïllament del monòleg femení per a descriure la desfloració (Estefania, Carmesina, al cap. 436, Areúsa i Melibea). La Celestina depèn del Pamphilus; seria arriscat dir el mateix per al Tirant, però en qualsevol cas, les semblances hi són. Beltran enumera set moments: A. Inicio del acoso. Renuencia de la da,a. B. Primer empleo de la fuerza: maltrato y "descortesía". C. Intensificación de la fuerza.

Falta...] [BAHLM, 4 (1990), nº 22]