[Planteja la possibilitat que el T català de 1497 hagi tingut influència sobre la Celestina i el castellà de 1511 sobre les seves continuacions. Els paral.lelismes, de caire sentimental, són analitzats en l'escena de l'encontre entre Melibea i Calisto i entre Carmesina i Tirant ("Veo ... la grandeza de Dios" / "Veig ... tantes coses admirables"); en la tristesa d'amor ("...holgando con lo escuro, deseando soledad..."); i en altres petits detalls de la confessió de l'amor, el consol que l'enamorat troba en el confident o la descriptio puellae. Les petites evidències resseguides en aquest article afecten només 15 pàgines del Tirant i l'autor es proposa de dur més enllà les seves anàlisis. Creu, en efecte, que algunes parts de l'obra catalana mereixen clarament el qualificatiu de "comedia"] [BAHLM, 2 (1988), nº 8]