La relació entre la part africana de Tirant lo Blanc i les anteriors seria equivalent a l'establerta entre els dos últims llibres d'Amadís i els dos primers, i donaria evidència del "compromís" amb el canvi polític que va significar l'adveniment del regnat de Ferran i Isabel (1474). Els capítols de Galba serien, doncs, posteriors a aquesta data.