[Util ressenya dels treballs apareguts durant l'any de celebració del Tirant, amb notícia dels de publicació inminent] [BAHLM, 1991, nº 15]