[Repàs de to divulgatiu dels episodis on apareix terminologia mèdica al Tirant. La novel.la és rica en al.lusions a metges i malalties, les quals, tanmateix, estan sempre sotmeses a reelaboració literària] [BAHLM, 1991, nº 13]