[Funció de la literatura del XV i el Tirant com a compendi de sabers trivialitzables. Prèstecs i manipulacions literàries].[BAHLM, 1991, nº 8]