Davant els diversos intents d'intitolar el gènere de Tirant lo Blanc, l'autor gosa "proclamar que Tirant lo Blanc és la primera novela española (...) Si hay que inventar palabras, inventémoslas para denominar esos barruntos en que la imaginación anda a la greña con la didáctica y la ejemplaridad". La diferència amb Amadís de Gaula &emdash;sobre el seus primers tres llibres modela Tirant lo Blanc el seu demble&emdash; és la que hi ha entre romance i novel, "eadem sed aliter". L'autor ho mostra mitjançant la comparació entre l'episodi del filòsof de Calàbria (cap. XC) i la que considera font (rebatint Riquer, "Nuevas contribuciones...") al castellà Libro de los exemplos por A.B.C.