Tirant es troba en la cruïlla del cavaller i el seductor. El cavaller ha adquirit la vitalitat del sexe. La lluita amorosa &emdash;en cap altre llibre de cavalleries es dona l'amor com a lluita com al Tirant lo Blanc&emdash; es converteix en enfrontament entre Vitalitat i Castitat, amb triomf de la primera, de la carnalitat: "por la lucha nos hemos enterado de que el amor es el que se conoce a través del sexo, el amor es carnal".