En les pp. 389-90, parla de la figura de Roger de Flor y de les expedicions catalanes a Orient com a model de Tirant i les seues aventures, de la versemblança de personatges i acció.