Martorell fa una descripció de l'origen llegendari de l'orde de la Garrotera, vuitanta any abans que ho fes Polidorus Vergilius a l' Anglica Historia (1534). Colon posa en relació la descripció de Martorell amb una referència de Corella, al Trihunfo de les dones (1470-80, segons Colon), a la Garrotera, tot proposant que hi hauria hagut influències creuades entre ells. Martorell copià Corella, però Corella hauria conegut o bé el text o bé la història de la Garrotera.