Repàs de les obres artístiques triades per a la exposició, amb abundant bibliografia sobre aquestes.