Verdadero govierno desta Monarchía

Tomás Cerdán de la Tallada

Editado por Belford Moré

 

/168r/Electae

 

    Ivrisdispos dispositiones, quibus demonstratur quomodo se habere debeant Locumtenentes generales, in statu & administratione quorumcunque Regnorum, & Provintiarum ipsis commissarum, per Thomam Cerdanum a Tallada I.V.D. & de Regio consilio suae Maiestatis, suumque Aduocatum Fiscalem in praesenti Regno Valentiae: Illustrissimo  & Excellentissimo Don Francisco de Moncada Comiti Aytonae, & Osonae, Vicecomiti Caprariae & de Bas Magno Senescalo Aragonum, Dominoque /168v/ Baroniarum de Chiua, & de Palma, & Locumtenenti, & Capitaneo generali meritissimo in dicto Regno, ad honorem S.C.R.M. Philippi Magni, Hispaniarum & Indiarum, Portugalliaeque; Regi potentissimo, sapientissimoque, dicatae.

 

  Ante igressum Regni ipsis comissi sequentia obseruent Auto Vlpi. Iutiscons. in l. obseruare §. ante.   ff. De offi. procons:

    Antequam fines Prouinciae decretae sibi Proconsul ingresus sit, edictum debet de aduentu suo mittere, continens com- /169r/ -mendationem alimquam sui, si qua ei familiaritas sit cum prouincialibus, seu coniunctio: maximè excusando, ne publicè vel priuatim ocurrant ei. Est enim congruens, vt vnusquisq. in patria sua eum accipiat. Recte auntem & ordini faciet, si edictum decessori suo misserit: Significetque, qua die fines sit ingressurus. Plerunq enim incerta haec, & inopinata turbant prouinciales: etiam actus impediunt ingressus. Hoc etian eum obseruare oportet, vt per eam partem prouinciam ingrediatur, per quam ingredi moris est: Siue obseruare in quam primum ciuítatem /169v/ veniat vel aplicet Magni enim faciunt Proinciales, seruare sibi consuetudinem istam, & huiuismodi di praerrogatiuas.

 

Post ingressum Regni es eo Vlpiano Iureconsul [ind] si in aliquam. eod. titu.

    Postquam in cuitate, vel prouinciae caput aduenerit: pati debet commendari sibi ciuitatem, laudesque suas non cum grauitate audire, cum honori suo prouinciales id vendicent, & ferias secundum mores, & consuetudinem quae retro obtinuit dare.

 

/170r/ ¶ Debentque ostendere suam commissionem, ex dispositis per Impera. va  et Gra. l. unica. C de man. prin.

 

    Si quis, inquit, asseratcum mandatis nostris se venisse; omner sciant nemini quicquam (nisi quod escriptis nostris probauerit) esse credendum; nec vllius dignitate terreri: siue illi tribuni siue notarij, siue comitis proferat dignitatem, sed sacras nostras literas esse querendas.

 

Postea ad maiorem Ecclesiam adire debent, vt ex Impera. Iustini. in Aunthen. de iura. quod praesta. ab his et  ex l.12. tabula colligitur.

          /170v/ IN primis namque venerari Deum decet, vt est in diuinis praeceptis, & in legibus 12 tabularum, in haec verba. Ad Diuos castè adeundo, pietatem adhibendo quapropter Iustinianus ad hunc propositum obstendit, suscipientes administrationes, & potestates terrarum, sub vinculo iuramenti hoc facere debere. Vbi mirabilis forma iura menti.

 

Idem Iustinia. Impera. in l.rem non nouam. C. de iudi.

Sancimus, inquit, vt omnes iudices, siue maiores, siue mi- /171r/ -nores, siue qui in adminitrationibus positi sunt, vel in hac regia ciutate, vel in orbe terrarum, qui nostris gubernaculis regitur, siue eos quibus nos audientiam committimus, vel quia à maioribus iudicibus dantur, vel qui ex iurisdictione sua iudicandi habent facultarem. Vel qui ex recepto. i. compromisso, quod iudicium imitatur, & causas dirimendas suscipiunt &c. Et generaliter omnes omnino iudices Romani iuris disceptatores, non aliter litium primordium accipere. Nisi prius ante iudicialem sedem sacrosancta deponantur scripturae.

 

/171v/ ¶ Quo praestito iuramento auctoritatem dignitatis omnino augere debent, vt colligitur ex Calistra. Iuriscons. In  l. observandum. ff. De offici. Prei.

    Observandum, inquit, est ius reddenti, vt in adeundo quidem se facilem praebeat: sed contemni se nonpatiatur. Vnde mandatis adijcitur, ne praesides Prouinciarum in vlteriorem familiaritatem Prouinciales admit tant; nam ex conuersatione aequali contemptio dignitatis nascitur, sed & in cognoscendo, neque excandecere aduersus eos quos malos putat, neq; pre- /172/  -cibus calamitosorum illacrimari oportet; id enim non est constantis, & recti iudicis, cuius animi motum vultus detegit & summatim, ita ius reddi debet, vt auctoritatem dignitatis ingenio suo augeat.

 

Et de mandat. Princip. In Authen. Colla. 3. § deinde versi. talem.

    Talem vero prebebis temet ipsum omnibus, & publice, & priuatim, vt terribilis quidem sis delinquentibus, & indeuotis cjrca fiscalia. Mansuetissimus autem & mitis, omnibus placidis, & deuotis: paternam eis exibens prouidentiam.

 

Porro cum seruare foros et priuilegia, vt supra iurauerint tenaci ter seruare tenentur. Ex.. Iustini. Impera. in Authen. hodie. C. de iudi et de iudi. In Authen § omnis. colla. 6.

    Omnis autem iudex administrationem habens, siue aliter iudicans custodiat leges, & secundum eas proferat sententias, & uel si contingat iussionem nostram in medium, vel si sacram formam, vel si pragmaticam procedere sanctione, dicentem aliter agi, sequatur legen. Nos enim volumus obtinere quod nostrae volunt leges.

 

/173 r/ ¶ Et circa Consiliarios et alios officiales plurimum debent vigilare, vt ex eo demmet § deinde. versi. praeipuè, decerpitur.

    Praecipuè verò officiales tuos retinebis non permittens eos subiectos nostros impellere; neque vt illi officiales videantur quidem subiecti tibi, pro veritate autem tuae praesint voluntati, festinabis etiam consiliarum, & quicunque fuerit circa te assumere virum optimum, & purum vndique, & contentum his quae a Fisco dantur. Et si quid praeter spem accesserit, & non inueneris cum custodiemtem tibi fi- /173v/ -dem iustam, illum quidem expelles, alio vero vteris consiliario, legem & iustitiam cum puris seruante manibus.

 

Ad idem et circa remissionem illorum est text. ex Impera. Valent. et Theodosi. in l. si quos. C de offici. praefect. praeto. orient et illiri.

    Si quos iudices, vel proter aduersam, vel longiquam corporis valentudinem, vel propter negligentiam, vel  furtum, vel simile aliquod vicium sublimitas tua inutiles esse repeterit, his ab administratione remotis & vice eorum alijs subroga- /174r/ -tis furibusque poenis legitimis subactis, ad nostrae mansuetudinis sententiam, non crimina, ser vindicta referatur. In his tamen attendant tex. in l. solent versi .sicut. ff de offici. procons. & c. §  si quis autem, vt iudi. sine quoquo suftra. vbi quod non fiat sine iussu principis.

 

Et respectu Aduocatorum et  postulationis sequentia servare debent sumpta ex Vlpiano Iureconsulto in l. nec quicquam § I versic. circa et § Observare. ff. de offici procons.

    Circa Aduocatos patienten esse proconsulem oportet; sed cum ingenio ne contenptibibilis esse  videatur: nec adeo dissimulare, si quos caufarum consignatores, vel redemptores deprehendat: eosq. solos pati postulare: quibus per edictum eius postulare permittitur. Aduocatos quoque petentibus debet indulgere; plerunq; foeminis, vel pupillis; vel alias debilibus, vel qui suae mentis no sunt: & si quis per potentiam aduersarij non inuenire se Aduocatum dicat, aequè oportebit ei Aduocuatum dare. Caeterùm opprimi aliquem per aduersarij sui potentiam non /175r/ oportet. Hoc enim etiam a inuidiam reprimendam eius qui Prounciae prae est spectat.

 

Ad eosdem etiam praecipuè spectat purgare Prouinciam malis hominibus, ex Vlpi.in l.congruit,  de offici praesid.

    Congruit, inquit, bono & graui praesidi curare, vt pacata, atque quieta Prouincia sit quam regit: quod non difficile obtinebit si sillicitè agatur, vt malis hominibus Prouincia careat eosque conquirat: nam & sacrilegos, latronos, plagiarios, fures conquirere debet, & prout /175v/ quisque deliquerit, in eum animaduertere, receptatores eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest.

 

In quibus procedendum est secundum singulare dictum Marcelli. Iureconsulti. in. l. respiciendum. ff. de poeni.

    Respiciendum, inquit, est iudicanti, ne quid aut durius, aut remissius constituatur quam causa deposcit, nec enim aut seueritatis, aut clementiae gloriae affectanda est, sed perpenso iudicio, prout quaeque res expostulat statuendum est, plane in leuioribus causis, proniores ad lenitatem indices, esse debent, in grauioribus poenis, seueritatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi.

 

Intendere debent concordiam et pacem ciuium, quiettumque statum Regni, secundum Philoso. Lib. 8. Ethicor. c.i. et lib. 2. Politico.c.2.

    Vbi legitur ciuitates amicitia contineri, seditionem auntem, vt valde inimicam maxime espellere, amicitiam enim puta- /176v/ -mus maximum bonum esse ciuitatibus; nam sic minimè seditionibus agitabantur. Pulchrè Luc. De Pen. in l .I. verbo pacis. q .5. C. publi. laetiti. lib. 12. facit d. l.  conguit in prin. § I. in fin. demanda. princip. in Authen.

 

Debent non admittere nouitates sumptum ex  Vlpiano Iurecons. In l. 2. ff. de const. princip.

    In rebus nouis constituendis, euidens esse vtilitas debet, vt recedatur ab eo  iure quod diu aequum visum est.

 

Intendanque fiscalia tributa di- /176v/ -ligenter exigi facere ex Iustinia § I de mmanda. Princip. colla.3.

    Primum quidem fiscalia tributa exigi vigilanter, nihil diminuens, circa publicam curam, requirere: ne forte Fiscus inde minuatur & saluare ei vndique quae propria sunt, sicut enim priuatos in iustitiam passos adiuuamus, sic & publicum illaesum manere volumus.

 

Curare etiam debent vt lites cum omni aequitate et breuitate expediantur. ex § sit tibi. dict. Titu.de manda Princip. et in Authem. Vt difer.iudi § I.

     Sit tibi quoq. tertium studium lites cum omni aequitate audire: & omnes quidem breuiores, & quaecunq. maxime vilium sunt, ex non scripto decidere, & iudicare: & liberare omnes alterna contentione, & non permittere nihil vltra quam continetur sacra nostra constitutione, occasione causalium, expensarum damnificari: si tamen sufficientes in datione consistant. Alioquin etiam gratis lites audire, & non permittere ex negligentia de Prouincia alicuius praefidis ad hanc currere felicissimam ciuitatem: & nobis molestum esse.

 

/178r/ ¶ Nec debent permittere quod prouinciales ad suam Maiestatem aditionem faciant quin prius dicto Locumienti adierint. Ex eod. § sit tibi. versi. scito. de manda. Princip.

    Scito namque, quia si quis veniat, & aditionem nobis faciat, & à nobis interrogatus si prius te adijt: deinde te dicat adijsse, & quod iustum est non impetrasse, & hoc verum inueniemus: in te indignationem conuertemus. Si verò cum te non adierit, venire ad hanc regiam praesumpserit ciuitatem, & remittemus cum cum omni /178v/ correctione, & responsum non dabimus.

 

Ad eosdem etiam spectat, vt victualia iusto pretio vendantur. Ex Vlpiamo in l.I, § Cura. ff. de offici, praefec. vrbi.

    Cvra carnis omnis; vt iusto pretio praebeatur ad curam praefecturae pertinet. Et ideo forum suariun sub ipsius cura est: sed & caeterorum pecorum, siue armentorum quae ad huiusmodi praebitionem spectant, ad ipsius curam pertinent. Et quamuis ex. text. praedic. colligatur commissum fore praefe- /179/ -cturae vrbis, prout etiam hodie, in his Regnis Hispaniae spectat Iuratis, & administratoribus ciuitatum: tamen super intendendo administrationi Reipublicae, debent suis in casibus suam cognitionem adibere. Argu. l. si in aliquam . § cum plenissimam cum lisecuen, ff., de offi. procons. Et l. I. cum ibi not. C. de Episco. audi. vbi mira. tex. ad hoc vt sciant Eposcopi ad curam ipsorum expectare, vt fructus, & victualia iusto pretio vendantur.

 

Curare etiam debent, ne minus potentes, et humiliores, à potentioribus opprimantur ex Vlpia. in l. illi- /179v/ -citas §. ne potentiores. ff. de officio praesi. iuncto d. §. cum plenissiman.

    Ne potentiores viri humiliores iniurijs afficiant: nevè defensores corum calumniosis criminibus insectentur.

 

Nec interim, et vsque in adventum sucessoris debet à Providencia sibi commissa recedere, nec recedi aliquem ex regijs officialibus permittere, nisi de licentia suae Maiestatis. ex tex, in l. nullus. C de offi. recto. Prouin. DD. in l. si quis decurio. de decurio. lib 10. C.

    Nvllus Provinciae moderator, augustissimam verbem /180r/ sine iusiones adire audea[t]i si quem paruerit contra decreti nostri praecepta venisse; is congrua condẽnaptione plectetur.

 

Et si contigerit durante sua administratione, et delegatione Regem decedere, non deferat  modo aliquo administrationem iustitiae: in his enim morte mandantis non finitur mandatum, etiam re integra, quiae habet vices ordinarij per expres. tex. in  c. legatos. de offici. lega. in 6. iunct. doctri. Bal. in l. miminisse. in si et glo. c. si Abbate. § I  verb. Imperium. de elect. in 6. Ioan. Fab. in   § Item si adhuc, inst. manda. DD. in c. relatum.  Et sequenti. de offi.  et po- /180v/ -tes iud de lega. Guiller. Bened. in  c: Ramuntius. verb. duas habens filias nu. 39. et quia dignitas no moritur. c. si graciosa. de rescrip.in 6.

    Legatos (inquid) quibus in certis Prouincijs committitur legationis officium, vt ibidem euellant, & dissipent, aedificent, atque plantent: prouinciarum sibi commissarum ad instar proconsulum, caeterorumque presidum, quibus, certesunt decretae. Prouinciae moderandae, ordinarios reputantes. Praesenti declaramus edicto, commissum tibi a praedecessore nostro legationis officium, nequa- /181r/ -quan per ipsius obitum expirasse.

 

¶  Debentque de causis cognoscere donec vsque in aduentum successoris, sumptum ex Vlpia. in l. meminisse. de offi. procons.

MEminisse, inquit, oportebit

 vsque in aduentum successoris omnia debere

Proconsul. agere,  cum sit vnus proconsulatus,

& vtilitas Prouinciae exigat, esse alquiem per

quem negocia sua prouinciales explicent.

 

Laus Deo Opt.thax

 

Laus Deo Opt. Max