Revista Lemir nº 3 (1999)

Castigos y enxemplos de Catón (Medina del Campo 1543)


Criterios de edición, Portada, Texto, Colofón