Doctrina Christiana que se canta

 

Cartilla para el apredizaje a la lectura


Valencia, Pedro de Huete, 1574

 
Portada
fol. Aj v - Aij r
 fol. Biij v - Biiij r

fol. Bvij v - Bviij r
Contraportada


© (1998) José L. Canet