Edición realizada por Ana Belén Esteve López (2000)